Friday, March 30, 2012

‎"Puso ng Siyudad" / Heart of the City BY: RAI CRUZ


"Puso ng Siyudad"

Along CAA Road (Tapat ng Southville), Las Pinas 

MST. Cavity.