Tuesday, June 12, 2012

Inspire Me, MST atbp sa GK Sunshine Ville
CAVITY COLLECTIVE kasama ang Ang Gerilya , Garapata Man , I'M: Inspire Me, MST atbp sa GK Sunshine Ville, Las Pinas para sa SEE HUE..

Salamat sa lahat ng nagpinta at nagpunta... hanggang sa susunod na Proyekto... CVTY