Monday, March 10, 2014

CVTY @ VOV

"SOLEDAD"
18" X 24"
MIXED MEDIA ON CANVAS
CVTY @ VoV EXHIBIT
"Ito ay sumasalamin sa mga personal na karanasan,pagsubok, mga masayang mga kaibigan, sakripisyo, tinitingala, at hanggang patuloy na paghubog sa larangan. Maraming salamat sa inyong lahat." --Triskaideka Masuerte